B L O G

radioterapija

Radioterapija ranog karcinoma dojke

Radioterapija predstavlja ključni element u tretmanu ranog karcinoma dojke, omogućavajući precizno ciljanje i kontrolu bolesti kako bi se minimizirala pojava lokalnih recidiva i poboljšao procenat preživljavanje pacijenata. Primena radioterapije nakon

Read More »
Klinički pregled dojke

Kako izgleda klinički pregled dojke?

Sadržaj Pregledi pre otpočinjanja lečenja treba da omoguće procenu lokalne i regionalne proširenosti bolesti, procenu postojanja metastatske bolesti, prisustvo drugog primarnog tumora i procenu koji vid lečenja treba da se

Read More »
ultrazvuk dojke

Važnost redovnih pregleda dojke

Sadržaj: Rak dojke predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama širom sveta, a rana detekcija igra ključnu ulogu u povećanju šansi za uspešno lečenje i oporavak. Upravo zbog toga

Read More »
Melanom: Metastaza u CNS

Melanom

Melanom predstavlja karcinom kože čija se incidenca povećava svake godine i predstavlja agresivnu neoplazmu sa nepredvidljivim obrascem širenja. Može da zahvati bilo koji organ. Modaliteti pregleda su radiografija, UZ, CT,

Read More »

VAŽNO: Blog na portalu ultrazvukdojke.rs ima informativni karakter i nijedan tekst koji će te ovde pročitati ne može da zameni savet lekara, propisanu terapiju ili tretman. Svi tekstovi su pisani samo i samo u svrhu povećanja svesti o ličnom zdravlju i koliki je značaj zdravlja. Ukoliko imate bilo kakav zdravstveni problem, konsultujte se sa izabranim lekarom. Nemojte na svoju ruku da menjate propisani tok lečenja ili propisane doze terapije zbog nečega što ste pročitali na ovom sajtu. Zapamtite, internet ne može da zameni odlazak kod lekara!