B L O G

VAŽNO: Blog na portalu ultrazvukdojke.rs ima informativni karakter i nijedan tekst koji će te ovde pročitati ne može da zameni savet lekara, propisanu terapiju ili tretman. Svi tekstovi su pisani samo i samo u svrhu povećanja svesti o ličnom zdravlju i koliki je značaj zdravlja. Ukoliko imate bilo kakav zdravstveni problem, konsultujte se sa izabranim lekarom. Nemojte na svoju ruku da menjate propisani tok lečenja ili propisane doze terapije zbog nečega što ste pročitali na ovom sajtu. Zapamtite, internet ne može da zameni odlazak kod lekara!