B L O G

karcinom prostate: Endorektalni UZ pregled kod pacijenta
Stručni tekstovi

Karcinom prostate

Sadržaj: Karcinom prostate predstavlja najčešći tumor zapadnog sveta. Oko 95% tumora čine adenokarcinomi. Skvamocelularni i drugi tipovi karcinoma su jako

Pročitaj više »
Karcinom testisa: UZ nalaz kod pacijenata sa karcinomom testisa
Stručni tekstovi

Karcinom testisa

Sadržaj: Karcinom testisa je redak tumor, ali jedan od najčešćih kod muškaraca od 20 do 40 godina. Značajan epidemiološki faktor

Pročitaj više »
Karcinom bubrega: UZ nalaz kod pacijenata sa karcinomom bubrega
Stručni tekstovi

Karcinomi bubrega

Sadržaj: Karcinomi bubrega: Najčešći karcinom je renal cell carcinoma (RCC) koji je obično solitaran, mada može biti i multifokalan i

Pročitaj više »
Karcinom nadbubrega: UZ nalaz kod pacijenata sa karcinomom nadbubrega
Stručni tekstovi

Karcinomi nadbubrežnih žlezda

Sadržaj: Karcinomi nadbubrežnih žlezda se najčešće otkrivaju slučajno – “incidentalomi”. Maligni tumori nadbubrega su: adenokortikalni karcinom, feohromocitom i metastaze. Karcinom

Pročitaj više »
neuroendokrini tumor - pankreatični
Stručni tekstovi

Neuroendokrini tumori

Sadržaj: Neuroendokrine ćelije su ćelije koje produkuju neurotransmitere, neuromodulatore ili neuropeptidne hormone. Mogu se javiti sporadično ili u okviru multiple

Pročitaj više »

VAŽNO: Blog na portalu ultrazvukdojke.rs ima informativni karakter i nijedan tekst koji će te ovde pročitati ne može da zameni savet lekara, propisanu terapiju ili tretman. Svi tekstovi su pisani samo i samo u svrhu povećanja svesti o ličnom zdravlju i koliki je značaj zdravlja. Ukoliko imate bilo kakav zdravstveni problem, konsultujte se sa izabranim lekarom. Nemojte na svoju ruku da menjate propisani tok lečenja ili propisane doze terapije zbog nečega što ste pročitali na ovom sajtu. Zapamtite, internet ne može da zameni odlazak kod lekara!