B L O G

karcinom debelog creva
Stručni tekstovi

Karcinom debelog creva

Sadržaj: Karcinom debelog creva ili kolorektalni karcinom je treći po učestalosti i češći je kod muškaraca. Skrining i otklanjanje premalignih

Pročitaj više »
karcinom dojke
Stručni tekstovi

Karcinom dojke

Sadržaj: Karcinom dojke je najčešći karcinom u ženskoj populaciji uz vodeći uzrok smrti. S obzirom na takvu statistiku, jako je

Pročitaj više »
CT nalaz pacijenata sa karcinomom cerviksa i endometrijuma
Stručni tekstovi

Ginekološki karcinomi

Sadržaj: Ginekološki karcinomi koji se najčešće javljaju su karcinom endometrijuma, cerviksa i ovarijuma. Karcinom endometrijuma Najčešći ginekološki karcinom i četvrti

Pročitaj više »
multiple fokalne lezije
Stručni tekstovi

Limfomi

Sadržaj: Limfomi se dele u dve osnovne kategorije: 1. Hodgkin limfom (HL), i 2. non-Hodgkin limfom (NHL) (85% B limfom,

Pročitaj više »

VAŽNO: Blog na portalu ultrazvukdojke.rs ima informativni karakter i nijedan tekst koji će te ovde pročitati ne može da zameni savet lekara, propisanu terapiju ili tretman. Svi tekstovi su pisani samo i samo u svrhu povećanja svesti o ličnom zdravlju i koliki je značaj zdravlja. Ukoliko imate bilo kakav zdravstveni problem, konsultujte se sa izabranim lekarom. Nemojte na svoju ruku da menjate propisani tok lečenja ili propisane doze terapije zbog nečega što ste pročitali na ovom sajtu. Zapamtite, internet ne može da zameni odlazak kod lekara!