Kako izgleda klinički pregled dojke?

Klinički pregled dojke

Sadržaj Pregledi pre otpočinjanja lečenja treba da omoguće procenu lokalne i regionalne proširenosti bolesti, procenu postojanja metastatske bolesti, prisustvo drugog primarnog tumora i procenu koji vid lečenja treba da se primeni. Svaki klinički pregled podrazumeva dobro uzetu anamnezu i valjan fizikalni pregled. Anamneza sadašnje bolesti uzima se hronološkim redom, od pojave prvih simptoma i znakova […]

Ultrazvuk dojke – šta je i zašto je potreban redovni pregled?

Ultrazvuk dojke

Sadržaj: Ultrazvuk dojke je neinvazivna, brza i efikasna dijagnostička procedura koja se koristi za vizualizaciju unutrašnje strukture dojke. Ova metoda je postala osnovna u dijagnostici bolesti dojke, posebno kao dopuna mamografiji. Uz pomoć ultrazvuka, lekari mogu bolje da razlikuju čvrste od cističnih formacija unutar dojke, što je od ključnog značaja za tačnu dijagnozu.