Ultrazvuk kukova pripada delu dijagnostike muskuloskeletnog sistema. UZ MSK je dijagnostička tehnika koja se koristi za stvaranje slika mišića, tetiva, ligamenata i zglobova u telu. Ovaj pregled nam može pomoći u identifikaciji povreda ili oboljenja muskuloskeletnog sistema, kao što su upale, delimični ili potpuni prekidi mišića, tetiva ili ligamenata, kao i druge abnormalnosti.

Ultrazvučni pregled muskuloskeletnog sistema je potpuno neinvazivan, ne koristi zračenje, i može pružiti važne informacije koje mogu pomoći lekarima u dijagnostikovanju i planiranju tretmana.

Ultrazvuk kukova (kod odraslih)

Ultrazvuk kukova je bezbolni pregled kojim se utvrđuju zapaljenske promene u zglobu kukova, moguće iščašenje kuka, kao i uvećanje limfnih žlezda u preponama ili moguće degenerativne promene u tkivu kuka.

Ultrazvuk kuka može da prikaže oštećenja mekih tkiva mnogo bolje od rendgena, može da ukaže u promenama hrskavice kuka, kao i da pokaže ciste ili tumorske promene u ovoj regiji. Samu unutrašnjost zgloba kuka nije moguće videti ovim pregledom.

Ultrazvuk ramena

Ultrazvuk ramena je dijagnostička procedura koja se koristi da bi se kreirale slike struktura unutar ramena i ramenog pojasa, uključujući mišiće, tetive, ligamente, zglobne kapsule i druge strukture.

Ovaj neinvazivni test pomaže lekarima u identifikaciji i oceni povreda ili oboljenja u ramenu i ramenom pojasu, kao što su delimični ili potpuni prekidi u tkivu poput mišića, tetiva ili ligamenata, potom upale, ciste, artritis, ali i druge abnormalnosti. 

Ultrazvuk ramena je brz, siguran i efikasan način za pružanje važnih informacija koje mogu pomoći lekarima u dijagnostikovanju problema i planiranju tretmana.

Ultrazvuk lakta

Ultrazvuk lakta ili dijagnostička ultrasonografija regije lakta omogućava lekarima da detaljno prouče regiju lakta i sve patološke promene mekih tkiva, mišića, tetiva, ligamenata, krvnih sudova, ali i zglobova i kostiju.

Ova metoda precizno pokazuje mesta na kojima se biceps i triceps (fleksor i ekstenzor) spajaju sa kostima, ali i omogućava uvid u sakupljanje tečnosti unutar zgloba, kao i prelude u medijalnom ili lateralnom kolateralnom i anularnom ligamentu.

Ultrazvuk lakta može da otkrije upalne procese, proširene limfne čvorove, identifikuje povrede od udaraca, kidanja, kao i da prikaže stanja uzrokovana preteranim opterećenjem.

Ultrazvuk lakta je potpuno neinvazivna procedura, ne izaziva bol i izlaže pacijenta i doktora zračenju. Ova vrsta pregled omogućava funkcionalnu analizu i može se bezbedno ponavljati više puta radi praćenja stanja ili praćenja napretka lečenja.

Ultrazvuk šake i ručnog zgloba

Ultrazvuk šake i ručnog zgloba, kao i podlaktice je dijagnostički postupak kojom se uz klinički pregled mogu otkriti i pratiti različita patološka stanja ove regije.

Kako su ligamenti i tetive zgloba, zglobne i koštane strukture podložne mnogima patološkim procesima, ultrazvučni pregled ove regije može da identifikuje delimične ili potpune prekide ligamenata i tetiva, hematome, ali i druga posttraumatska oštećenja.

Sindromi prenaprezanja kod upala ili degenerativnih bolesti, mogu izazvati promene na koštanim strukturama unutar šake i ručnog zgloba, zbog čega možete osetiti povremeno trnjenje šake, mišićnu slabost i hipotrofiju.

Ultrazvuk kolena

Ultrazvuk kolena je dijagnostička procedura koja se koristi da bi se kreirale slike struktura unutar kolena, uključujući mišiće, tetive, ligamente, zglobne kapsule, ali i druge strukture.

Ovaj neinvazivni pregled pomaže lekarima u identifikaciji i oceni povreda ili oboljenja u kolenu, kao što su delimični ili potpuni prekidi u tkivu, poput mišića, tetiva ili ligamenata, potom upale, ciste, artritis, ali i druge abnormalnosti.

Ultrazvuk kolena je brz, siguran i efikasan način za pružanje važnih informacija koje mogu pomoći lekarima u dijagnostikovanju problema i planiranju tretmana.

Ultrazvuk skočnog zgloba

Ultrazvuk skočnog zgloba je dijagnostička procedura koja se koristi da bi se kreirale slike struktura unutar skočnog zgloba, uključujući mišiće, tetive, ligamente, zglobne kapsule i druge strukture.

Ovaj neinvazivni test pomaže lekarima u identifikaciji i oceni povreda ili oboljenja u skočnom zglobu, kao što su delimični ili potpuni prekidi u tkivu poput mišića, tetiva ili ligamenata, potom upale, ciste, artritis, ali i druge abnormalnosti.

Ultrazvuk skočnog zgloba je brz, siguran i efikasan način za pružanje važnih informacija koje mogu pomoći lekarima u dijagnostikovanju problema i planiranju tretmana.

Ultrazvuk ahilove tetive i mekih tkiva ovog predela

Ultrazvuk Ahilove tetive je pregled koji omogućava lekarima da identifikuju i procene različite povrede i abnormalnosti Ahilove tetive, uključujući upale, rupture, degenerativne promene ili tendinitis. Ultrazvučni pregled ahilove tetive i mekih tkiva ovog predela može da prikaže oštećenja hrskavice zgloba, rupturu mišića, ciste ili tumor mekih tkiva. Sama unutrašnjost zgloba ne može da se vidi jer kost ne propušta ultrazvučne talase.

Kako možete zakazati ultrazvuk muskulo-skeletnog sistema?

Ultrazvuk muskulo-skeletnog sistema možete zakazati u nekoj od klinika na lokaciji koja vama najviše odgovara. Lekar će obaviti dr Dejana Senji, specijalista radiologije.

Picture of dr Dejana Senji

dr Dejana Senji

specijalista radiologije