Ultrazvuk dojke

Dr Dejana Senji je počela da se bavi radiologijom 2015. godine. Radiologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i tretmanom bolesti korišćenjem različitih oblika radioloških tehnika, uključujući rendgen, ultrazvuk, kompjuterizovanu tomografiju (CT), magnetnu rezonancu (MRI) i nuklearnu medicinu.

Ove tehnologije omogućavaju lekarima da “vide” unutar tela bez potrebe za invazivnim hirurškim zahvatima, pružajući ključne informacije o unutrašnjoj strukturi i funkciji tela. Radiologija igra centralnu ulogu u dijagnostici, praćenju tretmana i ranoj detekciji bolesti, uključujući rak, srčane i mnoge druge bolesti.

Savremena radiologija nije ograničena samo na dijagnostiku, već uključuje i interventnu radiologiju, koja se koristi za vođenje minimalno invazivnih hirurških procedura.

dr Dejana Senji - Uradite ultrazvuk na vreme!

Vaše zdravlje je važno!

Koje sve preglede možete obaviti kod nas?

Ultrazvuk dojke

Ultrazvučni pregled dojke je neinvazivna, brza i efikasna procedura koja se koristi za vizualizaciju unutrašnjih struktura dojke.

Dopler krvnih sudova

Dopler krvnih sudova je neinvazivna dijagnostička metoda koja se koristi da bi se utvrdio protok krvi kroz krvne sudove.

Ultrazvuk štitaste žlezde

Ultrazvuk štitaste žlezde je neinvazivna dijagnostička metoda koja se koristi za utvrđivanje promena na štitastoj žlezdi.

Muskuloskeletni sistem

Ultrazvučni pregled muskuloskeletnog sistema je dijagnostička tehnika koja se koristi za utvrđivanje promena u mišićima, tetivama, ligamentima i zglobovima.

Ultrazvuk abdomena

Ultrazvuk abdomena i male karlice je dijagnostička metoda koja se koristi za vizualizaciju unutrašnjih organa u abdomenu, uključujući jetru, žučnu kesu, slezinu, pankreas i bubrege.