Sadržaj:

Karcinom testisa je redak tumor, ali jedan od najčešćih kod muškaraca od 20 do 40 godina. Značajan epidemiološki faktor je kritorhizam (nespušteni testis), nasledna predistozicija, Klinefelterov sindrom ili ranije prisustvo karcinoma kontralateralno. Najčešće se javlja kao bezbolna masa. Nekada se može javiti bol na kontralateralnoj strani. Palpacijom se može otkriti intra- i ekstratestikularna masa. Hidrokele su često udružene sa tumorom.

Karcinom testisa: TNM klasifikacija

Pored TNM klasifikacija postoji i S kategorija, koja se odnosi na povišenu vrednost TU markera (Sx – TU markeri su nepoznati ili nisu bili izmereni i S0 – Nije prisutno uvećanje TU markera).

UZ nalaz kod pacijenata sa karcinomom testisa

UZ je metoda izbora u dijagnostici tumora testis. Indikacije su palpabilne mase u testisu, kod povećanja veličine testisa, kod polisistemske neoplazije, kod prisustva hidrocele, hematocele, traume ili infekcije. Seminom je hipoehogeni tumor, homogen, sa jasnim ivicama i unutrašnjim ehogenim pregradama. Može sadržati cistične elemente, zbog nekroze ili zbog dilatacije rete testisa usled opstrukcije. Pokazuje povećanu vaskularizaciju na dopler pregledu. Non-seminoma je karcinom koji ima heteroehogeni izgled sa kalcifikacijama, poljima nekroze, hemoragije i cističnim delovima. Elastografija je pomoćna metoda koja omogućava bližu karakterizaciju promene i ima mogućnost da odredi tvrdoću tumora.

UZ nalaz kod pacijenata sa karcinomom testisa
Bliža karakterizacija promene uz pomoć Elastografije

CT i MR nalaz kod pacijenata sa karcinomom testisa

CT je standardni modalitet za određivanje stadijuma bolesti, a MR se koristi kada nam CT ne daje dovoljno rezultata. MR pregled se radi ukoliko je neophodan za razrešenje nekih nedoumica viđenih na UZ pregledu. Na MR pregledu, seminom je homogena hipointenzna lezija u odnosu na hiperintenzan signal normalnog tkiva testisa na T2W. Drugi tumori su heterogeni na T1W i T2W sa znacima nekroze.

Procena proširenosti i praćenje pacijenata sa karcinomom testisa

Karcinom testisa se širi limfogeno, prateći testikulrne vene, u paraaortalne LN, do nivoa renalnog hilusa. Za tumore desnog testisa primarno mesto širenja je u nivou L2 pršljenskog tela, a za tumore levog testisa, leva paraaortalna grupa u nivou ispod leve renalne vene. Metastaze u karlici i u ingvinalnim LN su jako retke.

Procena proširenosti i praćenje pacijenata sa karcinomom testisa

CT ostaje glavni modalitet praćenja karcinoma testisa. Metastaski izmenjeni LN ima veći kraći transverzalni promer od 10mm. MR je alternativna metoda za pregled retroperitonealnih LN, naročito kod mladih zbog zračenja. Koristi se da dopuni CT pregled. CT je takođe dominatna metoda za praćenje odgovora na terapiju, kao i za rano otkrivanje recidiva.

PET-CT kod pacijenata sa karcinomom testisa

Zbog dobre resorbcije FDG dobar je za dobijanje informacija o metastaskoj aktivnosti bolesti, naročito u viabilnosti rezudualne mase. Seminom pokazuje veliki afinitet za FDG u odnosu na druge tumore testisa. Nekada i zdravo tkivo može resorbovati FDG i dati lažno pozitivan rezultat. PET-CT pregled bi trebalo raditi najmanje 6 nedelja posle hemioterapije.

Picture of dr Dejana Senji

dr Dejana Senji

specijalista radiologije