Melanom predstavlja karcinom kože čija se incidenca povećava svake godine i predstavlja agresivnu neoplazmu sa nepredvidljivim obrascem širenja. Može da zahvati bilo koji organ. Modaliteti pregleda su radiografija, UZ, CT, MR limfoscintigrafija, scintigrafija skeleta i PET. Senzitivnost radiografije je često diskutabilna, zbog malih metastaza u plućima koje tumor daje. CT je metoda izbora za detekciju proširenosti bolesti, kao i za detekciju recidiva. Protokol podrazumeva nativnu, arterijsku i portnu fazu pregleda. Melanom daje hipervaskularne metastaze. Često je praćen pleuralnim i perikardnim izlivom i limfadenopatijom medijastinuma i aksila. Promene na plućima su uglavnom dimenzija između 1cm i 2cm. Za ispitivanje creva treba dati oralnu kontrast. Metastaze na jetri često mogu biti multiple, sa kalcifikacijama, hemoragijom i nekrozom, veličine od nekoliko mm do preko 12cm. Metastaze u slezini su retke. Bubrezi su vrlo često zahvaćeni, uglavnom bilateralno, a metastaze su solidne, nehomogene. Melanom metastazira u dojku, češće nego bilo koji drugi tumor. Takođe metastaze se mogu naći u kostima, mišićima i mekom tkivu. Melanom često metastazira u CNS i tada ima jako lošu prognozu.

Melanom: Metastaza u CNS

MR je metoda izbora za pregled CNS-a, kičmenog kanala, muskuloskeletnog sistema. Metastaze u mozgu pokazuju visok intenzitet signala na T1W, i nizak intenzitet signala na T2W, ali mogu biti najrazličitije.

metastaza melanom u mozgu

Tokom proteklih godina, PET-CT je postao snažno dijagnostičko sredstvo u dijagnostici melanoma, jer ćelije melanoma imaju jak afinitet za 18F-FDG. Takođe, postao je bitan modalitet za evaluaciju III i IV stadijuma bolesti. Lažno pozitivni nalazi mogu biti zbog nedavno primenjene terapije, normalne aktivnosti u crevima, miokardu ili urinarnom sistemu, kod inflamacije, a lažno negativni kod vrlo malih nodusa u plućima (manjih od 8mm).

Lažno pozitivni nalazi usled terapije
Picture of dr Dejana Senji

dr Dejana Senji

specijalista radiologije